Velkommen til NEAS FASADE

Vi tilbyr et bredt spekter av fasadetjenester i hele Norden, og kan komme på gratis befaring og gi et helt uforpliktende pristilbud.

<a href="#7aWdMGJSSh6YQtLqb"> <div class="befaring"></div> </a>

En av nordens største på fasade

Neas Fasade er i dag en av nordens største aktører innen sitt fagfelt med fokus på hms, kvalitet og effektivitet.

Unik utstyrspark

Med vår unike utstyrspark og kapasitet kan vi ta på oss større eiendomsporteføljer for gårdeiere og legge opp en skreddersydd framdriftsplan. På denne måten slipper kunden å forholde seg til flere aktører på samme leveranse.

Vi tenker selvsagt grønt

Vi har fokus på miljø, helse og sikkerhet og derfor er vi stolte av å være en Miljøfyrtårn bedrift.

Les mer ...

Neas Fasade AS

Om oss (mal)

Neas Fasade er en av Norges største aktører innen utvendig vask og vedlikehold av vinduer og fasader. Vi ønsker at DU ser bra UT!

Ta en titt på hva vi kan tilby av diverse tjenester, og kontakt oss i dag for å bestille gratis befaring og et utforpliktende tilbud!

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Alt av tjenester innen fasade i Oslo og omegn

Vi tilbyr et bredt spekter av fasadetjenester. Se alle tjenestene som vi tilbyr under.

Fasadevask

Fasadevask bidrar til at bygget ditt ser fint og representativt ut. Men fasadevask er ikke bare viktig av estetiske grunner, det er også en del av vedlikeholdsarbeidet på fasaden. For det første bidrar fasadevask til å fjerne rester av sur nedbør, som tærer på bygget ditt. For det andre sørger regelmessig fasadevask for at du lettere oppdager direkte feil ved fasaden.

Les mer ...

Vindusvask

Vindusvask sørger selvsagt for at man ser ut men det gir også bygget et "fresh" utrykk samt at man sørger for å forebygge skader på glasset. Vi vasker alle typer vinduer og vi har flere løsninger og metoder for å komme til selv "umulige" steder.

Les mer ...

Persiennevask

Vask av persienner og screens er et viktig forebyggende tiltak!

Erfaring og riktig prosedyre er også viktig for å ivareta investeringen av solskjermingen. Erfaringen viser at sur nedbør og annen forurensning legger seg på lamellene, glidetrådene og selve konstruksjonen. Dette fører raskt til korrosjon og slitasje. 

Les mer ...

Rent vann teknologi

Vann er et fantastisk løsemiddel og transportmiddel. Men vann fra springen er ikke helt rent. Det inneholder forskjellige urenheter, som kalk, mineraler, saltforbindelser og avleiringer. Det vil derfor ikke løse opp smuss, og når det tørker vil det etterlate flekker.

Les mer ...

Rens av teglstenstak

BE OM PRIS! - Det trenger ikke å være så dyrt som du tror. Prisene varierer etter type tak, tilgjengelighet samt grad av mengde mose/smuss. Med egne store lifter som rekker 56 meter opp og inntil 40 meter utlegg er vi klare for å rekke de fleste tak.

Les mer ...

Istappfjerning

Istapper kan dannes ila få timer og rask respons er viktig for å unngå skader på mennesker og materiell.

Vi kan skreddersy løsninger med fastpriser for dine bygg som garanterer deg hyppig kontroll og 12 timer utrykning og trygg fjerning. Med egne lifter har vi alltid lifter som er tilgjengelig når behovet melder seg.

Les mer ...

Fasaderens

Enkelte ganger vil ikke «vanlig» skånsom fasadevask gi det ønskede resultatet. Kanskje det er korrosjonsskader eller det kan være kalkutslag eller rett og slett er fasaden ekstremt møkkete. Kontakt oss så vil vi befare fasaden og finne riktig fremgangsmåte og riktig type kjemi. Befaring og pris er selvsagt gratis og uforpliktende.

Takrennerens

Dersom man ikke fjerner barnåler, løv og smuss fra takrennene, kan det dannes en propp som tetter igjen nedløpsrøret. Når vinteren kommer, fryser vannet og røret sprekker. Å skifte ut et ødelagt takrennesystem er kostbart, derfor anbefales det å rense takrennene minst en gang i året.

Les mer ...

Duesikring

Vi hjelper deg med å fjerne duer - gratis inspeksjon med pristilbud!

Man bør hindre duer i å komme inn i bygninger og i størst mulig grad eliminere duenes muligheter for å finne sitte-, hvile- og hekkeplasser på selve bygningskonstruksjonen. Dette gjøres ved å montere duepigger på de stedene på bygget som duene holder til på. 

Les mer ...

Prosjekteksempler

Fasadeprosjekt Billingstadsletta 17

Rens og etterbehandling av betong fliser. Bildet viser fasaden før (venstre) og etter (høyre) behandling.

Les mer ...

Fasadeprosjekt Arnstein arnebergsvei 30

Rens og etterbehandling av teglsteinsfasade. Bildet viser før (venstre) og etter (høyre) behandling.

Les mer ...

Prosjekt Ruseløkkveien 14-16

Rens og etterbehandling av steinfasader. Fasaden til venstre i bildet er renset med pasta og behandlet med 2 lag lasur, mens fasaden til høyre er ubehandlet.

Les mer ...

Ta kontakt for gratis befaring

40 00 67 80
Sandstuveien 68, 0680 OSLO
Orgnr 921 852 320

6 ting du bør tenke på når du velger leverandør av fasadevask

Artikkel 1

Fasadevask er mye mer enn å rette enn høytrykkspyler mot en fasade. HMS, kvalitet, effektivitet og utstyrskapasitet bør stå i fokus for å sikre at bygget ditt ser rent og pent ut og at du unngår varig skade på fasaden din. Med denne sjekklisten i hånden, er du godt rustet for å velge en leverandør som kan tilføre bygget ditt den optimale fasadevasken.

1. Velg en seriøs aktør som kan faget

Husk at det er stor forskjell på fasadevask og daglig renhold, fasadevask er et eget fag. Velg et firma som har spisskompetanse, med ansatte som har fasadevask som hovedgeskjeft.

Erfarne fasadevaskere er trent opp til å gjøre gode vurderinger når det gjelder følgende problemstillinger:

 • Hvor omfattende vask trenger bygget?
 • Holder det med vindusvask, eller bør persienner og fasadeplater også vaskes?
 • Hvilken kjemi bør brukes?
 • Hvilket trykk og hvor høy varme skal det spyles med for å gi best resultat, samtidig som man ikke skader underlaget?
 • Bør man bruke børste eller annen mekanisk rengjøring?

Vi ser ofte useriøse aktører gjøre feil vurderinger, både når det gjelder oversalg og feil bruk av utstyr og kjemi. I verste fall kan det gi omfattende skader på fasaden og vinduer.

2. Sikker kvalitet i høyden

Fasadevask foregår ofte i høyden. Sørg for å velge en leverandør som har de nødvendige sertifiseringene og gjennomført de nødvendige kursene, og kan bruke alle metoder. Dette kan være bruk av fasadeheis, forskjellige typer lifter, klatring i tau og teleskopstenger. Da vil også vanskelig tilgjengelige områder på bygget bli vasket. En erfaren aktør vil også kunne vurdere hvilken teknikk som er best å bruke i ethvert tilfelle. Dette for å sikre minimal slitasje og god miljøprofil.

3. Vannteknologi og rentvannsystemer

Miljøvennlighet har stått i fokus i mange år. De beste fasadevaskerne vet å ta høyde for det i fasadevaskarbeidet sitt. Fremfor å bruke vann og vaskemidler kan man ta i bruk såkalte rentvannsystemer som ioniserer vannet og tiltrekker seg skittet fra vinduer og fasader bedre, uten bruk av vaskemidler. Ikke bare er det miljøvennlig, det effektiviserer også fasadevasken betraktelig. Sjekk om leverandøren har rentvannsystem og om det kan brukes med godt resultat på ditt bygg.

4. Vedlikehold

Mange vindusvaskere vasker ikke fasader, og mange fasadevaskere vasker ikke vinduer. Ei heller er det alle som gjennomfører persiennevask, rengjøring av utvendig solskjerming eller rens av teglsteinstak eller takrenner.

Velg en totalleverandør som tenker helhetlig på den utvendige rengjøringen av bygget ditt. Det gir høyere kvalitet på arbeidet som utføres, effektiviserer rengjøringsarbeidet og gjør at du slipper å forholde deg til flere aktører.

Fasadevask bidrar til at bygget ditt ser fint og presentabelt ut. Men fasadevask er ikke bare viktig av estetiske grunner, det er også en del av vedlikeholdsarbeidet på fasaden. For det første bidrar fasadevask til å fjerne rester av sur nedbør, som tærer på bygget ditt. For det andre sørger regelmessig fasadevask for at du lettere oppdager direkte feil ved fasaden. For eksempel kan en fasadevasker oppdage eventuelle løse takplater og takrenner eller krakelering i murfasader etter frostspreng.

5. Frekvens

På generell basis mener vi at fasadevask bør gjennomføres hvert år på de fleste bygg. Men det er et viktig geografisk forbehold her. Befinner bygget ditt seg for eksempel i et område med mye sur nedbør eller i nærheten av motorveier, kan det lønne seg å øke frekvensen på fasadevaskarbeidet. En profesjonell leverandør kan hjelpe deg med å vurdere hvor hyppig du bør gjennomføre fasadevask for bygget ditt.

6. HMS

Fasadevask er ikke helt blottet for farer og usikkerheter. Vaskerne må ofte opp i høyden og være i stand til å arbeide i tidvis usikre omgivelser. Velg en leverandør med profesjonell tilnærming til HMS-arbeidet med tilstrekkelig sikkerhetskursing. Sjekk gjerne om leverandøren har følgende ting på plass:

 • Lift-kurs
 • Kurs i vaskeheissystemer
 • Kurs i varsling og sikring av arbeidsområdet
 • Fallsikringskurs
 • HMS-kurs
 • Kurs i bruk av kjemikalier

Dette må du vite om istappfjerning i bygget ditt

Artikkel 2

Hengende istapper fra møner og tak er noe gårdeiere bør ta på største alvor. Dersom disse ikke fjernes raskt, risikerer du i beste fall bøter. I verste fall kan du bli stilt strafferettslig ansvarlig for skader på personer og ting. Gjennomfør nødvendige tiltak, slik at det blir trygt å ferdes rundt bygget ditt hele vinteren.

Fjerning av istapper

Istapper oppstår når smeltevann fra tak fryser til is ved takrenner som holder kaldere temperaturer, og når smeltevannet fra under snølaget renner eller drypper slik at det raskt blir kjølt ned av kaldere luft. Når været veksler mellom varmt og kaldt på vinterstid øker derfor faren for istapper og takras.

Ising og snø må fjernes fra tak så fort som mulig slik at det ikke raser ned og skader mennesker, dyr eller gjenstander som befinner seg i nærheten av bygningen. For å få fjernet is og snø på høye bygg, må du som regel ty til lift eller industriklatrer. Det er viktig at dette arbeidet utføres på en sikker måte.

Sett opp varselskilt

Sett opp varselskilt eller avvisere så fort faren for ras er tilstede. Avviserne skal gjøre folk oppmerksomme på faren som er forbundet med å bevege seg i området.

Husk at varselskilt skal fjernes senest en uke etter at de har blitt satt opp. Dette er nedfelt i politivedtektene i de fleste kommuner, og skal forhindre at huseiere bruker avvisere som en hvilepute, i stedet for å fjerne faremomentene.

Vær påpasselig med å dokumentere tiltak for sikring og rydding av is og snø. Da har du noe å vise til dersom skader oppstår på et område du er ansvarlig for.

Forebyggende tiltak mot ras og istapper

For å forebygge dannelse av is kan det være lurt å sjekke tilstanden på fasade og tak på bygget ditt. Rense takrenner og avløp på takrenner jevnlig. Da vil du oppdage skader som bør utbedres med tanke på frostsikring.

Istapper kan være et tegn på at isolasjon eller utluftning i bygget ikke er tilfredsstillende, et vanlig problem i gamle bygårder. Varme trekker opp gjennom takkonstruksjonen og smelter snøen. Hvis dette er tilfellet bør du vurdere etterisolering.

Varmekabler i tak, takrenner og nedløpsrør kan i de fleste tilfeller redusere risikoen for dannelse av istapper. Dette kan være et effektivt tiltak for å unngå farlige situasjoner. I tillegg kan kablene i mange tilfeller hindre omfattende materielle skader som følge av store snøfall.

Vær imidlertid oppmerksom på at varmekabler kan bidra til dannelsen av mer istapper ved spesielt hard kulde. En profesjonell leverandør av fasadevedlikehold kan hjelpe deg med å finne ut hvilke forebyggende tiltak som er best egnet for ditt bygg.

Sett deg inn i lover og bestemmelser

Ifølge plan- og bygningsloven er det gårdeiers ansvar å sørge for at ferdsel i og rundt bygget er trygt. Gårdeier plikter å holde eiendommen i en slik stand at skade på person eller eiendom unngås. Ifølge advokat Ingrid Therese Hopsø følger dette ansvaret både av privatrettslige og offentligrettslige regler.

I tillegg har kommunene med hjemmel i politilovens §14 mulighet til å gi egne vedtekter, såkalte politivedtekter, som omhandler sikring og regulere hus. Dersom du som gårdeier ikke fjerner snø og ising på tak i henhold til det som er bestemt i politivedtektene, kan du bli bøtelagt. I Oslo, for eksempel, har bystyret vedtatt å øke gebyret for ikke å fjerne snø og is til 5000 kroner per dag.

Dette er imidlertid småpenger i forhold til det erstatningsansvaret gårdeier kan bli pålagt for økonomisk tap ved person- eller tingskade som følge av takras. Gårdeier kan i tillegg bli holdt strafferettslig ansvarlig for skader som skyldes mangel på vedlikehold.

Når flere kilo tunge isklumper faller 10-15 meter før de treffer bakken, utgjør de en alvorlig fare for forbipasserende. I 2010 fikk en fotgjenger i Oslo invalidiserende skader som følge av et takras. Borgarting lagmannsrett mente dette skjedde på grunn av unnlatt snørydding. Både eier og driftsansvarlig i gårdselskapet ble dømt til 60 dagers betinget fengsel og gårdeierselskapet bli ilagt en bot på 1 500 000 kroner.

La profesjonelle gjøre jobben

Som gårdeier kan det være vanskelig og tidkrevende å passe på at fasaden til enhver tid er sikret mot både snøras og istapper som faller fra taket. Derfor vil det for mange være aktuelt å sette ut denne type tjenester til profesjonelle aktører.

Det finnes en rekke firmaer som tilbyr denne type tjenester ved behov. Enkelte av disse tilbyr også serviceavtaler som innebærer kontroll og oppfølging av bygningen. Slike serviceavtaler kan for eksempel inkludere jevnlig måking av tak, overvåking med loggføring, avtalt responstid på eventuell fjerning av farlig snø og is fra tak og loggføring med bilder før og etter fjerning.

På denne måten sikrer du at farlige situasjoner blir håndtert i tide. Da er du også sikret mot tidspress og ventetid i travle perioder på vinteren. Det er ikke alltid gjort i en håndvending å få et profesjonelt firma til å fjerne is på timen, når alle trenger hjelp samtidig.